Vienijasi šalies kultūros ir kūrybinis sektorius – sieksime laipsniško kultūros įstaigų atvėrimo nuo balandžio.

Back

Praėjusių metų gruodį, Ministrės Pirmininkės Ingridos Šimonytės pristatytoje Vyriausybės programoje buvo
aiškiai įvardinta kultūros ir kūrybinio sektoriaus svarba ekonomikai, psichinei sveikatai, švietimui ir
socialiniam gyvenimui bei pripažinta, kad šis sektorius tapo vienu iš labiausiai dėl COVID-19 pandemijos
nukentėjusių sektorių. Ten pat užfiksuotas pažadas dėti visas pastangas, kad jis būtų išsaugotas ir kad būtų
palaikoma bei skatinama šio sektoriaus plėtra.
Pasigendama argumentacijos, kodėl Vyriausybės pateiktas kultūros sektoriaus atlaisvinimo planas susietas su
naujų susirgimo atvejų skaičiumi bei testavimų rezultatais t. y. atvejų skaičius 100 tūkst. gyventojų per 14
dienų bei kodėl kultūros sektoriui taikomas griežčiausias skaičiavimo algoritmas, kai tuo tarpu panašiomis
sąlygomis veikiančios verslo paslaugų vietos, prekybos įstaigos buvo atvertos taikant kitus kriterijus.
Stebėdami kintančias epidemiologinės situacijos tendencijas, jau parengtus vakcinacijos planus, persirgusiųjų
COVID-19 skaičių bei visuomenėje besiformuojantį imunitetą, kreipiamės į Vyriausybę dėl skubaus
konkretaus plano ir datų kultūros renginių atlaisvinimui peržiūrėjimo bei, atsižvelgiant į tarptautinę Europinę
kultūros sektoriaus praktiką, lygiagrečių pagalbos priemonių, skirtų kultūros ir kūrybos sektoriaus
palaikymui, taikymo.
Pažymime, kad toks planas reikalingas nes reikšmingos dalies kultūrinės veiklos organizavimui yra būtini
parengiamieji darbai ir jie dėl atskirų sričių specifikos negali įvykti kitą dieną po priimto sprendimo
atlaisvinti veiklas. Tam, kad renginiai, koncertai galėtų vykti nuo vasaros, būtinas nuoseklus planavimas,
etapinis laisvinimas o kai kuriuose sektoriuose pvz. repeticijų, kastingų ir pan. veiklas būtina pradėti
atnaujinti jau dabar.
Kultūros sektorius praėjusio karantino metu jau įrodė, kad gali dirbti saugiai ir atsakingai, laikytis visų būtinų
reikalavimų ir užtikrinti tiek darbuotojų, tiek lankytojų saugumą. Pasiruošta ir antrajai bangai, todėl
atsakingai pareiškiame, jog ir dabar kultūros ir kūrybinių industrijų sektorius yra pasiruošęs pradėti
laipsniškai atsiverti, skaidant žmonių srautus ir suteikiant visuomenei galimybę praturtinti savo laisvalaikį,
gauti būtiną poilsį nuo įtampos, patiriamo streso bei pamažu grįžti į gyvenimišką kasdienybę.
Mes tikime, kad tik suvieniję jėgas ir išlaikydami abipusę pagarbą, kalbėdamiesi ir remdamiesi pirmo
karantino metu sukaupta patirtimi, girdėdami pasauline praktika paremtus argumentus, keliausime mūsų
Vyriausybės programoje nubrėžtos krypties – „asmenybės ir visuomenės gyvenimo kokybę keičiančios
kultūros“ link bei išmoksime gyventi su šiuo ir bet kokiais kitais iššūkiais ateityje.

Nes „Kultūra, menas, kūrybiškumas ir talentas yra svarbiausi Lietuvos ištekliai, nulemiantys brandžios,
laisvos asmenybės ir pilietinės visuomenės raidą. <...> Stipri pilietinė visuomenė neįmanoma be pagarbos
kultūrai, kuri nėra išlaikytinė, ji teikia akivaizdžią ekonominę naudą, kuria darbo vietas ir leidžia
efektyviausiai paskleisti žinią apie Lietuvą, tai – diplomatijos ir ryšio su diaspora dalis“, taip, kaip pažymima
aštuonioliktosios mūsų Vyriausybės programos, II skyriaus, trečiojo skirsnio, 64 dalyje.

Valstybės teatrų (ir koncertinių įstaigų) asociacijos pirmininkas Audronis Liuga
Nacionalinės kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacijos valdybos pirmininkė Živilė Diawara
Asociacijos „Metų muzikos apdovanojimai” pirmininkas Martynas Tyla
Lietuvos kino rodytojų asociacijos vardu Raimundas Bilinskas
Kino industrijos asociacijos vardu Audrius Dūdėnas
Nevyriausybinių scenos meno organizacijų asociacijos vardu Gintarė Masteikaitė
Renginių industrijos asociacijos pirmininkas Valdas Petreikis
Lietuvos festivalių aljansas Algirdas Barniškis
Lietuvos muziejų asociacijos valdybos pirmininkas Raimundas Balza
Lietuvos meno galerininkų asociacijos prezidentė Diana Stomienė
Lietuvos regionų bibliotekų asociacijos vadovė Vida Garunkštytė
Kultūros vadybininkų asociacijos valdybos pirmininkas Jonas Tertelis
Lietuvos gretutinių teisių asociacijos (AGATA) direktorė Agnė Begetė
Lietuvos muzikos verslo asociacijos vadovas Vaidotas Stackevičius
Lietuvos kultūros centrų asociacijos prezidentas Romas Matulis

Ieškau darbo Darbdaviams
AKTUALU