„Taurapilyje“ – dedikacija Vincui Kudirkai

Grįžti

2017 m. gruodžio 6 d. 13 val. (gimnazistams), 17 val. (visuomenei) Utenos kūrybinių industrijų centre „Taurapilis“ dedikacija „Ir šviesa ir tiesa mūs žingsnius telydi!“, Dalyvauja aktorė Virginija Kochanskytė ir Utenos instrumentinis trio (vad. Zita Lukošiūnienė). Scenarijus ir režisūrinis sumanymas Virginijos Kochanskytės.
Vincas Kudirka, visomis jėgomis žadinęs lietuvių tautinę savimonę, grindęs realius pagrindus Lietuvos prisikėlimui, ne taip dažnai prisimenamas šiandienos visuomenėje. Programoje įvairiapusiškai pristatoma V. Kudirkos kūryba bei veikla, kuri darė įtaką ne tik meno raidai, bet ir žmonių apsisprendimams. Programoje skleidžiasi dr. V. Kudirkos portretas - šiuolaikiškas, gyvybingas, aktualus. Literatūrinis scenarijus sukurtas remiantis V. Kudirkos kūriniais (proza, poezija, satyra, publicistika, amžininkų prisiminimai, laiškai, autobiografinės žinios, literatūrologų ir istorikų (A. Zalatorius, V. Kavolis, M. Šidlauskas) knygomis. Keliaujama rašytojo gyvenimo ir kūrybos keliu.
Utenos instrumentinis trio pristato V. Kudirkos muzikinę kūrybą. 1871 – 1877 metais, rašytojas besimokydamas Marijampolėje, gimnazijos orkestre grojo smuiku, dainavo chore. Jis pirmasis Suvalkijoje 19 a. pabaigoje pradėjo organizuoti instrumentinius ansamblius, įtraukdamas į juos savo draugus ir pažįstamus; kartais ir pats sėsdavo prie pulto su smuiku ar violončele. V. Kudirka su jam būdingu užsidegimu ėmėsi dar vienos nebandytos srities – kompozicijos. Jis parašė kelioliką nedidelių pjesių fortepijonui, smuikui ir kitiems instrumentams. Programos metu atliekami aštuoni, šiai dienai žinomi, V. Kudirkos fortepijoniniai kūriniai. Programa sukurta 19 a. madingo ir labai populiaraus literatūrinio-muzikinio salono stiliumi ir suteikia žiūrovams ne tik daug pakilių minčių, emocijų, bet yra stiprus energetinis užtaisas, žadinantis kūrybines galias, suteikiantis pasitikėjimą savo jėgomis, duodantis viltį, auginantis meilę artimui ir gimtam kraštui.

Ieškau darbo Darbdaviams
AKTUALU