Kūrybinių industrijų centras „Taurapilis“ – meno, verslo ir technologijų sintezė.

Siekdama didinti verslo produktyvumą ir gerinti verslo aplinką Utenos rajone, viešoji įstaiga Utenos verslo informacijos centras išplėtė savo funkcijas, buvusiame kino teatre „Taurapilis“ įkurdama kūrybinių industrijų centrą. Projekto tikslas – sudaryti palankesnes sąlygas kūrybinių industrijų atstovams įgyvendinti kūrybines idėjas, ugdyti jų verslumą, kurti ir plėtoti su menu susijusius verslus.

„Taurapilis“ jau tapo traukos centru rajono Kūrybinių industrijų atstovams bei kūryba besidomintiems bendruomenės nariams ir paskatino juos steigti smulkaus ir vidutinio verslo subjektus, didinti jų gyvybingumą.

Kūrybinių industrijų centro plotas sudaro 1563 kv.m.

Rezidavimui skirtų patalpų plotas – ne mažesnis nei 60 %. Likusios patalpos naudojamos kūrybos rezultatams realizuoti, demonstruoti, renginiams organizuoti bei administracinėms reikmėms.

„Taurapilyje“ veikia 17 pastoviam bei valandiniam rezidavimui, renginių organizavimui pritaikytų studijų, aprūpintų modernia įranga.

 Šiuo metu kūrybinių industrijų centre jau reziduoja 8 fiziniai ir juridiniai asmenys, juos aptarnauja trys centro darbuotojai.

Sužinok KIC naujienas ir numatomus renginius pirmas!

Rask mus facebook’e!